Reportages

Reflectie

In de context van fotografie verwijst reflectie naar het fenomeen waarbij lichtstralen van een oppervlak terugkaatsen en opnieuw op een ander oppervlak terechtkomen, inclusief de lens van een camera. Reflectie in fotografie kan zowel gewenste als ongewenste effecten hebben.

Fotogalerij